ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΣΕΔΑΕ
Μελέτη αποτύπωσης από τη ΓΣΕΒΕΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι Χρόνια Πολλά Χριστός Ανέστη,

Η συνεργασία με την ΓΣΕΒΕΕ, εκτός από την θεσμική συνδικαλιστική στήριξη προς την Ομοσπονδία, μας προσφέρει πολυεπίπεδη επιστημονική γνώση και ενημέρωση μέσω του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό ενέταξε τον κλάδο μας στο πρόγραμμα 

"Μελέτη αποτύπωσης του κλάδου, της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης των κλαδικών Ομοσπονδιών-Μελών της ΓΣΕΒΕΕ"

Η Ομοσπονδία μας απεδέχθη τον ορισμό από το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΒΕ του κ.Θέμη Σαρανταένα, ως σύμβουλο - συνεργάτη της. Υπεύθυνος προγράμματος από το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ είναι ο κ.Μισετζής. Η έρευνα η οποία πραγματοποιείται από τον κ.Θέμη Σαρανταένα πρέπει να βρει αρωγούς όλους τους εκπροσώπους του κλάδου μας, στα εξής θέματα :

 • Νομοθετικό πλαίσιο 
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
 • Άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων Αισθητικής
 • Συστεγαζόμενες επιχειρήσεις 
 • Καταγραφή των τεχνολογικών εξελίξεων της ανάπτυξης των επιχειρήσεων Αισθητικής
 • Αγορά - ανταγωνισμός
 • Μέγεθος εξεταζόμενης αγοράς
 • Ανάλυση του ανταγωνισμού
 • Επιπτώσεις από την τρέχουσα κρίση στις επιχειρήσεις του κλάδου
 • Τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου
 • Προβολή της Νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας και του Νόμιμου εργαστηρίου Αισθητικής.

Οι θέσεις σας είναι απαραίτητες για να υπάρξει σφαιρική και ολοκληρωμένη καταγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Αισθητικών.

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς

πρόεδρος ΟΣΕΔΑΕ
Γιούλα Παπαθανασίου-Καραχατζή
γραμματέας 
Βούλα Μαραγκού
 
Πρόσκληση - Επένδυση στην Ισότητα


 
Νέα *


Κατασκευή Ιστοσελίδας *:exceliso.com